/// STVG2018 FOKUS


For å sikre et aktivt kunstmiljø frem mot 2018 må det igangsettes noen virkemidler. Ideèr og forslag er katalogisert innunder følgende fokusområder:

ENGASJEMENT
Uten bevegelse dør vi. Så enkelt - så klart. Kunstnere i Stavanger har et klart ansvar i å engasjere seg, besøke arrangementer og kreve sin rett. Hvordan skal vi opprettholde engasjementet? Hvor skal vi møtes om ikke på våre egne arrangement?

ARBEIDSPLASS
Uten en kontorpult og en utslagsvask blir det ingen kunst. Kan det etableres en driftstøtte som dekker basisutgifter som strøm, telefon og leie av lokale for yrkesaktive kunstnere og uavhengige produksjonsenheter?

ETABLERING
Uten rimelig bomuligheter etablerer kunstnere seg i en annen by. Kan det bygges egne spesialbygde rimelige kunstnerhus med tilknyttet studio? Kan kommunale leiligheter tilbys eller mulig korte rentefrie huslån?

VIDEREUTVIKLING
Uten påfyll skaper ikke kunstneren nytt. Kan det tilbys et etterutdanningsprogram, deles ut reisestipender og utvikle flere utvekslingsavtaler?

FORMIDLING
Uten å synes visner kreativiteten. Kan det tilbys overnatting og reisestøtte for nasjonale og internasjonale kunstformidlere? Etableres en lokal nettbasert kunstdatabase?

FINANSIERING
Uten vilje forblir vi fattige. Kan det opprettes et fond som kan dele ut midler friere, raskere og enklere enn kommune og stat? Kan vi lage en innsamlingsaksjon i 2008?


En forutsettning for å kunne tenke høyt og stort om fremtiden er at vi vet hvor vi står i dag. Bak hvert forlag ligger et behov for oppdatert behovsanalyser og kartlegging av næværende situasjon. Heldigvis er en undersøkelse rundt bo og levevilkårene på vei hos Stavanger kommune ref. Handlingsplanen for billedkunstområdet. Det er en bra start.