FOKUSOMRÅDE 4: FORMIDLING

Det hjelper ikke å ha verdensstjerner lokalt om ingen utenfor regionen vet om det. Det må settes søkelys på kulturlivet i regionen også etter 2008. Stavanger får sikkert flere festivaler og biennaler, men hvordan skal vi få satt lyset på enkelt kunstnerne hverdag, døgnet rundt?


Nedenfor lister vi opp konkrete tiltak, forslag og ideer under kategorien Formidling ukronologisk:


1: Gi ut invitasjoner!

Tilby overnatting og reisestøtte for nasjonale og internasjonale kunstformidlere, kuratorer, produsenter med mer som ønsker å besøke Stavanger etter søknad/henvendelse. I tillegg bør man arbeide aktivt med å invitere folk hit som kan bidra med å markedsføre Stavanger som kulturby. Dette være seg journalister, magasinskribenter, etablerte kuratorer og produsenter osv.


2: Gi kulturen en møteplass!

Kan vi gi Salong, som i dag er et møtested for kunstnerer og kulturarbeidere, et økonomisk og administrativt løft? Gjennom 12 presentasjoner i måneden, til fast tid, oppnår man enkelt å spre informasjon, entusiasme og debatt. Arrangementene kan være åpne for øvrig publikum og også her i samarbeid med andre aktører som UiS, Stavanger Aftenblad, Kunstskolen i Rogaland osv. Et fast program slippes hvert halvår.


3. Gi en smakebit til verden!

Det kan opprettes en database med oversikt over lokale kunstnere og kunstformidlere. Det gjøres for å lette arbeidet til kommunen ifht søknader, statistikk osv. Kan deler av denne basen presenteres på egne nettsider eller som en årbok?