FOKUSOMRÅDE 0: ENGASJEMENT

Det nytter ikke å kreve sin rett fra sofaen. Samtidig er tiden forbi for nedbrente kunstverk utenfor kulturhuset. Som kunstnere, kunstformidlere og kulturarbeidere må vi først gå inn i oss selv før vi går på andre. Hvordan kan vi øke engasjementet blandt våre egne?


Nedenfor lister vi opp konkrete tiltak, forslag og ideer under kategorien Engasjement ukronologisk:


1: Gi hverandre informasjon - det skaper interesse!

En forutsetting for at vi skal kunne besøke hverandres arrangement er å gi hverandre informasjon. Det er ikke alltid like enkelt. Hvem har i dag oversikt over kunstnere og andre kulturarbeidere i Stavanger? Rogaland Kunstsenter og ulike interesseorganisasjoner har noe, kommunene annet. Kan en felles e-postliste være en løsning? Eller en månedlig brevutsendelse med invitasjoner osv? Kan feks Rogaland Kunstsenter bli delegert et slikt ansvar, med portostøtte fra kommunen?

Det burde være et krav fra alle tilskuddsgivere at utstillinger og andre prosjekt blir markedsført godt. Kanskje gjennom nevnte database under fokusområdet Formidling? Kulturkalenderen i Stavanger Aftenblad er langt fra dekkende og ikke alle leser avisen daglig heller.


En annen forutsetting for engasjement er at vi kjenner hverandre. Under Formidling nevnes Salong - et flott sted å begynne.2: Gi BKFR et løft

Kunstnere har faktiskt en interesseorganisasjon som burde være spydspissen mot omverden - Billedkunstnernes Foreningen Rogaland. Hvorfor er de ikke det? Kanskje mest fordi en hver kunstner som har litt tid til overs gjerne vil bruke det til eget arbeid? Kanskje fordi kunstnere ikke er vant til å tenke politisk og verken har opplæring eller erfaring i såkalt lobby-tenkning?

Kan vi få til en lønnet stilling som leder i BKFR lik rock/pop har med STAR (Stavanger Rock)? Eller skal vi utfordre Rogaland Kunstsenter til å ta rollen som STAR har tatt etter modell fra BRAK (Bergen Rockaktører). Tenk bred og besøk www.stavangerrock.no og www.brak.no


3: Gi billettstøtte gjennom et Kunstkort

Tenk om det fantes et kort som var knyttet til et kunstnerregister, hvor dette kortet gav halv pris på alle kulturarrangement mot at kommunen (eller andre) dekket resterende halvdel. Da forsvinner alle unnskyldninger om at det er prisen som hindrer bruk av kulturlivet... Kortes nummer noteres av arrangøren som rapporterer hver måned via en nettside. Deretter tilbakebetales mellomlegget til arrangøren. Kanskje for mye administrasjon og teknisk vanskelig - men det er lov å tenke høyt! Tross alt et godt alternativ til arrangementsstøtte - man får både folk og midler...