FOKUSOMRÅDE 2: ETABLERING

Det er kostbart å etablere seg i Stavanger. Kunstnere er en lavlønnsgruppe og har allerede nå vanskeligheter med å komme inn i boligmarkedet. Finnes det ikke bomuligheter vil kunstnere velge å etablere seg i andre byer nasjonalt eller internasjonalt. Regionen fremstår i dag som en av Norges mest interessante områder å virke i, spesielt på grunn av kulturbystatusen. Men hva med årene etter? Det er stadig flere byer og regioner som satser på kultur, og mange av disse har ikke samme press på boligmarkedet som Stavanger.


Nedenfor lister vi opp konkrete tiltak, forslag og ideer under kategorien Etablering ukronologisk:


1: Gi byen egne kunstnergettoer!

Stavanger Kommune frigjør tomt til bygging av 12 kunstnerhus, en bygning bestående av en boenhet og et studio. Boligdelen bygges som standard småhus på 80-120 kvm fordelt på to etasjer. Enhetene kan ha felles lagringsplass, parkering og hage. Studiodelen bygges som et tomt skall på 40 kvm med fri takhøyde som kunstneren selv innreder etter eget ønske, for eksempel med hems. Alt finansieres gjennom lån, for eksempel i Husbanken, og kan organiseres som et ung-bo/selvbygg prosjekt. Det satses på enkel standard med miljøvennlige produkter.

Kan denne ideen inngå i Stavanger2008 sitt prosjekt Norwegian Wood? Kan en av arkitektene eller tomtene settes av til rimelige og enkle hus for kunstnere med arbeidsplass? Les mer om trebyggprosjektet her.2: Gi kunstnere et gammel hus!

Stavanger Kommune eier flere eldre eiendommer. Et eksempel er bygningsmassen på Våland mellom/rundt Friggs gate og Vidar gate. Kan kommunen bygger nytt, enkelt og vedlikeholdsfritt til mennesker som har nok med å ta vare på seg selv og la kunstnerne ta vare på den eldre eiendommen for kommunen?

Kunstnere og kunstformidlere er generelt flinke til å ta vare på bygg og gjenstander, med fokus på gjenbruk. Kan de leie eller kjøpe leilighetene mot et vedlikeholdsansvar? Da slipper kommunen å pusse opp bygningene om ti år for millioner.


3: Gi kunstneren billige penger!

Rentefrie lån til kunstnere på etableringsjakt. Et maksimumsbeløp på 500.000 kr pr person med fast avbetalingstid med sikkerhet i eiendom ved kjøp av leilighet/bolig.

Det må kreves dokumentasjon for utdanning, yrkesaktivitet osv. Det bør vurderes en prøveperiode av lånets 5 første år, hvor kunstnerens aktivitet evalueres. Dette skal ikke være en ordning som gir kunstnere som ønsker å gå over til annet yrke billig lån fremfor andre innbyggere. Søknadsprosessen skal være streng og nøyaktig. Maks 5 lån gir et kapitalbehov på 2,5 mill i året.

Oppgaven kan settes ut til en bank som en del av en samarbeidsavtale. Målet er administrativ enkelhet og nøkternhet. Kanskje noe for en bank som vil profilere seg etter 2008? Kanskje noe for Sandnes Sparebank?


3: Gi kunstneren en startpakke!

En modell som brukes i flere byer i Norge er etableringsstipend for kunstnere. Et eksempel er Risør som har bygget en gammel videregående skole om til atelier og utstillingslokal innunder Risør Kunstpark. Her ønsker kommunen flere profesjonelle kunstnere velkommen ved å betale husleien i et år i tillegg til å gi et etableringsstipend på kr. 60.000 kr. Risør Kommune har ca 7000 innbyggere. Stavanger alene har vel 114.000, mer enn 16 ganger større. Hva med et etableringsstipend på 100.000 kr og husleie i 2 år?

Les mer om eksempelet Risør her.

Et annet eksempel er Skien som lanserer 2 etableringsstipend til yngre kunstnere á kr 25.000,- og 1 kunstnerstipend med opphold i Skien á kr 150.000,- Les mer om det her. Flott initiativ, men dessverre kommer man knapt igang med en krevende etableringsfase for 25.000 kr. Hva med også å spandere flyttekostnadene?