FOKUSOMRÅDE 1: ARBEIDSPLASS

Alle kunstnere og kunstformidlere har et sterk ønske om å få utføre sitt yrke, men dessverre har de ikke en arbeidsgiver i ryggen som stiller med hensiktsmessige lokaler, kontorutstyr eller oppdatert progamvare. Det finnes heller ingen tilskuddsordninger for rene driftsutgifter hos Stavanger Kommune, alt er prosjektbasert. Å sitte i kassa på kjøpesenteret istedenfor å få arbeide med det man har utdannet seg til gir ingen mening. Heller ikke for kunstnere.


Nedenfor lister vi opp konkrete tiltak, forslag og ideer under kategorien Arbeidsplass ukronologisk:


1: Gi produksjonsenheter en kontorpult!

En støtteordning som kan dekke helt eller delt basisutgifter ved drift i en periode på opptil tre år for uavhengige kunstnergrupper/organisasjoner/kunstformidlere slik at de kan lage de prosjektene de selv brenner for. Og dermed slippe å konstruere prosjekt for å kunne betale ordinære driftsutgifter.

Dette vil dreie seg om opptil 50.000 kroner i året til rundt 20 aktører i inntil tre år, 3 millioner kroner. Med driftbidrag regnes utgifter som normalt kreves for å drive en aktivitet som for eksempel leie av lokaler, utgifter til telefon og internett, webhotell og epost, kontorrekvisita, porto, strøm, dokumentasjon, vedlikehold av utstyr, programmer, reise i forbindelse med møter osv.2: Gi kunstneren en utslagsvask!


Leiemarkedet i Stavanger er tøft. Det er vanskelig å finne rimelig og velegna arbeidsplass som et studio, atelier, øverom med mer. Ikke alle kunstnere skal arbeide på Tou Scene heller. Gi de utøvende kunstnerne muligheten til å praktisere sitt yrke enten det er på Storhaug, Madla eller Buøy.

En støtteordning som gir bidrag til atelier, studio, øverom for yrkesaktive kunstnere med virksomhet i Stavanger kommune etter modell hentet fra Malmö. Se forsalg til retningslinjer her
, med en ramme på 2 millioner i året.