FOKUSOMRÅDE 5: FINANSIERING

Tilslutt blir det alltid et spørsmål om penger. Og om vilje. I noen forslag er det antydet beløp, i andre ikke. Noen er selvfinansierende, andre er gratis. Slår vi sammen de tall som er med lander vi på 3,5 millioner i året. Vekslepenger for noen, gigabeløp for oss. Hvordan løser vi det?


Det er viktig å se på finansieringsmodeller og forankring. Noen forslag kan gå inn som faste poster hos kommune og fylke, mens andre kan forankres i Stavanger2008 sin plan for etterbruk eller innunder noen av programmene. Nedenfor lister vi opp konkrete tiltak, forslag og ideer under kategorien Finansiering ukronologisk:


1: Gi kulturen 1 krone, får 10 tilbake!

Å ivareta Stavanger som kulturby er mer enn en kommunale oppgave alene. Det er vårt felles ansvar. Kan vi vise vårt engasjement for kulturen gjennom en storstilt innsamling i 2008? Kan vi skrape sammen kroner til et fond med hovedoppgave å bruke midler/avkastning til å muliggjør kunstnerisk aktivitet i Stavanger etter 2008? Et fond som har i hovedoppgave å støtte hverdagen - gi reisestipend, betale strømregningen eller skape inspirasjonspåfyll i tråd med de forslag du finner på disse nettsidene?

I dette fondet, 2018fondet, kan kommunen godt være største bidragsyter og gjerne eier, men retningslinjene må gi rom for enkelhet og rask behandling. Og kapitalen bør komme både fra det offentlige, næringslivet og gjennom private gaver. Argumentasjonen ovenfor bidragsytere er å bidra til at Stavanger forblir en kulturby også etter 2008 og da spesielt rettet mot bedrifter som vil markere et engasjement utover kulturbyåret. Målet må være å innhente så mye kapital at det gir et solid overskudd til fordeling. Det legges opp til en enkel søknadsprosess ved bruk av nettbasert søknadsskjema og kort behandlingstid.

Er du med? Kanskje i samarbeid med Skagenfondene?