FOKUSOMRÅDE 3: UTDANNING

Stavanger har i dag flere gode utdanningstilbud innenfor kulturfeltet, enten det er forskole eller universitetsgrad. Dem er det viktig å beholde og stryke. Et godt inntrykk av byen under utdanning kan gi et ønske om å komme tilbake. Og når en så kommer tilbake, hvilket tilbud kan da Stavanger tilby?


Nedenfor lister vi opp konkrete tiltak, forslag og ideer under kategorien Utdanning ukronologisk:


1: Gi tilbud om etterutdanning!

Det er alltid behov for etterutdanning innenfor kreative fag. Problemet er at kunstneren sjeldent har råd å betale for slike kurs selv. Hvem kan arrangere kurs eller tilby reisestøtte, lønn eller annet til etterutdanning? Frem til 2005 eksisterte det et nasjonalt tilbud innenfor etterutdanning for kunstnere. Dette er nå nedlagt, men man kan her hente de erfaringer som er gjort.

Et eksempel er bruken av programmet Adobe Photoshop. Det har blitt et viktig verktøy ved produksjon og justering av bilder i søknadsprosesser, gjennom presentasjon på internett og i selvstendig kunstproduksjon. Flertallet av kunstnerne har derimot ikke god kjennskap til verktøyet siden det ikke var en del av utdanningen tidligere. I tillegg har alle behov for oppdatering når det kommer nye versjoner. Kan Stavanger tilby et etterutdanningsprogram, gjerne i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, blir byen mer attraktiv som fast tilholdsted.

Les mer: Etterutdanning for kunstnerer (lagt ned 2005)


2: Gi en billett ut i verden!

Den beste motivasjon er å besøke andre. Det gjelder alle yrkesgrupper og den kunnskap man erverver blir anvendt lokalt. Vi kan årlig dele ut reisestipend til kunstnere og kunstformidlere etter søknad. 10 reisestipend i året på inntil 50.000 kroner er ikke dyrt. For 500.000 kroner får man hentet inn kunnskap, inspirasjon og kontakter.

Samtidig, en reise trenger ikke nødvendigvis dreie seg om mange kroner. Kanskje det bare er snakk om muligheten til å reise til sin egen åpning eller to dager til Stockholm for møter? Kan vi se på ordningen med SLEIPNIR og kopiere den ned til vårt behov? SLEIPNIR er et reisestipendprogram i Norden. Les mer om programmet her.


3: Gi eksterne et arbeidsopphold i Stavanger!

I dag har Stavanger for eksempel en utvekslingsavtale med Bilbao og en leilighet i Berlin som lokale kunstnere kan benytte. Dette er gode tiltak som bør utvikles videre. Det er et mål å til en hver tid ha utenlandske kunstnere på arbeidsbesøk. Det skal være like naturlig for eksterne aktører å komme hit som det er for lokale å søke ut. Hvordan kan vi styrke dette feltet? Hva vil vi med leiligheten i Frida Hansens Hus eller huset i Gamle Stavanger, Øvre Strandgate 66?