KA DÅ ITTEPÅ, FASADEN TIL ROGALAND KUNSTSENTER, AUGUST 2007 - AUGUST 2010
_ _ _
HVA ER STAVANGER2018?

Stavanger2018 var et relasjonelt kunstprosjekt med utgangspunkt i kulturhovedstadsåret 2008 i Stavanger, drevet av kunstner Trond Hugo Haugen. Prosjektet ble lansert 15. september 2005 og avsluttet sin operative virksomhet i september 2011.

I 2008 var Stavanger Europeisk Kulturhovedstad. Et regionalt kulturløft uten sidestykke skapte liv og røre i regionen. Det lokale kulturmiljøet fikk en enestående sjanse til å vise seg fram, bli inspirert og skaffe erfaring - og til å spørre: Hva skjer etterpå?

Fra nettsiden til Stavanger2008: "Fra 2009 skal Stavanger-regionen ha etablert en samordnet kultur- og næringspolitikk tuftet på erfaringene fra kulturbyåret. Dette vil føre til ny kulturell infrastruktur; nye møteplasser, allianser, aktører, tilbud og forventninger. Det engasjementet og de kunstneriske uttrykk som dette skaper må møtes med generøsitet og ydmykhet. Først da kan de dyrkes og foredles."

Etterpå er alle årene etter 2008. Og det er nå. Nå skal Stavanger fortsette arbeidet med å være en kulturregion med et vitalt kulturliv.

Den første tiden presenterte prosjektet ulike tiltak for å bedre billedkunstnernes produksjonsvilkår på Nord-Jæren. Fra 2007 har prosjektet satt søkelys på hele kulturfeltet.

Kunstprosjektet har skapt uttrykket Ka då ittepå (2007), som var del av et program med fokus på etterbruk og tiden etter kulturhovedstadsåret. Trond Hugo Haugen fulgte kulturhovedstadsåret med blogg i Stavanger Aftenblad gjennom hele 2008. I januar 2009 arrangerte Stavanger2018 den offisielle åpningen av tiden etter 2008: Åpning av ittepåland. I 2011 kampanjen Dette er ittepå ittepå.

På nettsiden www.stavanger2018.no er all informasjon om prosjektet dokumentert: nyhetssaker, artikler, bilder, blogg og arrangementoversikt. Aktiviteten har generert over 150 medieoppslag i regional, nasjonal og internasjonal media.

Prosjektet har siden oppstart vært i konstant endring og hatt flere faser og formasjoner – men hele tiden med samme målgruppe: politikere, publikum og kulturaktører.

Metoder har vært hentet fra politisk lobbyisme, reklamebransjen og fra street-art: klistermerker, t-skjorter, tape, ytringer, fester, medieopplag med mer.

Stavanger2018 er gitt flere navn som vekkelseskampanje, felttog, bevissthetstrategi, surdeig, soveromsprosjekt og ittepåklegg. Aktiviteten skal være et positivt uroelement.

Stavanger2018 har med ingenting utfordret 317 millioner kr. sterke Stavanger2008 og som vekket en hel region gjennom å stille et enkelt spørsmål: Ka då ittepå?

MERK: Stavanger2018 ikke en del av offisielle Stavanger2008, Stavanger kommune eller andre aktører, men et godt eksempel på at det er liv utenfor institusjonene. Søker du informasjon om kulturbyåret - besøk www.stavanger2008.no