UTSPARK#4

2007 er Stemmens år i Stavanger. Med det som bakteppet har Stavanger2018 gleden av å legge ut fem eldre tekster av Trond Borgen, som alle belyser kulturbyåret, perioden 2004 til og med 2006.

Svaret til som det refereres til i denne teksten kan leser her.


Tekst 4: KOMMENTAR


Kulturhovedstadens manglende troverdighet

Så står det altså verre til enn jeg fryktet. Informasjonssjef for Stavanger 2008, Bente Aae, svarer i lørdagsavisen på min kritikk av kulturhovedstadens billedkunstdel; men hun unngår behendig å si noe om de konkrete punktene min kritikk inneholder. Slik sprer hun et røkteppe i stedet for å informere.

Aae skriver at programmet vil bestå av store prosjekter «som er nedfelt i søknaden som var grunnlaget for at Stavanger-regionen ble utnevnt til å være Europeisk kulturhovedstad», men unnlater å kommentere at den store kunstdelen i denne søknaden, kunstmuseets Hertervig-satsing, nå er fjernet. Kulturhovedstaden har med dette både undergravd sin egen søknad og kunstmuseets faglige ekspertise – og kunstdelen av 2008-programmet er svekket. Svekket er også Stavangers kulturtroverdighet overfor det Europa som ga byen status som kulturhovedstad.

Aae lurer på hvordan jeg kan kritisere «et program som foreløpig ikke er lansert». Jeg har kun kritisert de bitene som allerede er offentliggjort, og da er det mer enn nok å ta av. F.eks. er det klart at den internasjonale installasjonsgiganten Robert Wilson ikke lenger er med – hva sier Aae om dette? Ingenting. Informasjonssjefen unnlater å informere oss om hvorfor Stavanger 2008 føler seg bedre tjent med å fjerne ham enn å ha ham med i programmet.

Informasjonssjefen unnlater også å forklare hvorfor Mary Miller føler et så sterkt behov for å presse sitt eget kunstprosjekt på kunstmuseet, i stedet for å støtte museets eget Groth-prosjekt. Hun forklarer oss ikke hvordan Miller innehar en større kunstfaglig ekspertise enn museets egne folk.

Heller ikke forklarer Aae hvorfor Miller har en hemmelig agenda og vil kjøre fram sitt eget offentlige skulpturprosjekt i stedet for å lytte til den spisskompetansen som faktisk finnes i Stavanger.

Det er skremmende å oppleve en informasjonssjef som gjør sitt beste for å la være å informere, ja som faktisk desinformerer byens innbyggere på denne måten. Bente Aae bruker sin stilling til å øke det troverdighetsproblemet som Stavanger 2008 allerede har skaffet seg.


Trond BorgenTrond Borgen er kritiker, og skriver blant annet om kunst i Stavanger Aftenblad.

Kommentaren Kulturhovedstadens manglende troverdighet sto første gang på trykk i Stavanger Aftenblad 9. September 2006. Gjengitt etter avtale med forfatteren.