/// STVG2018 INFO


I 2008 var Stavanger Europeisk Kulturhovedstad. Et regionalt kulturløft uten sidestykke skapte liv og røre i regionen. Det lokale kulturmiljøet fikk en enestående sjanse til å vise seg fram, bli inspirert og skaffe erfaring - og til å spørre: Hva skjer etterpå?

Etterpå er alle årene etter 2008. Og det er nå. Nå skal Stavanger fortsette arbeidet med å være en kulturregion med et vitalt kulturliv.

Stavanger2018 er et initiativ som siden 2005 har satt fokus på årene etter at Stavanger var Europeisk kulturhovedstad, som med ingenting utfordret 317 millioner kr. sterke Stavanger2008, og som vekket en hel by gjennom å stille et enkelt spørsmål: Ka då ittepå?

På nettsiden til Stavanger2018 finner du nyheter, bilder, presseliste, nedlastninger, samtaler og annet etterpåstoff. Se menyen til venstre for prosjektdokumentasjon, eller oversikten nedenfor.

Stavanger2018 har siden starten blitt drevet som et relasjonelt kunstprosjekt av kunstner Trond Hugo Haugen.

Velkommen til Stavanger2018!


MERK: Denne nettsiden er ikke en del av offisielle Stavanger2008, men et godt eksempel på at det er liv utenfor institusjonene. Søker du informasjon om kulturbyåret - besøk www.stavanger2008.no

"Fra 2009 skal Stavanger-regionen ha etablert en samordnet
kultur- og næringspolitikk tuftet på erfaringene fra kulturbyåret.
Dette vil føre til ny kulturell infrastruktur; nye møteplasser,
allianser, aktører, tilbud og forventninger.
Det engasjementet og de kunstneriske uttrykk som dette skaper
må møtes med generøsitet og ydmykhet.
Først da kan de dyrkes og foredles."

__________________________________________Fra nettsiden til Stavanger2008

Mål og mening med Stavanger2018

Aktiviteten før og under 2008 blir enorm. Vi ønsker å sette fokus på tiden etterpå. Skal Stavanger forbli en kulturby også i fremtiden må vi benytte den mulighet som kulturbystatusen gir oss.

Stavanger2018 skal søke, finne og bidra til å få satt i gang de virkemidler som vil stimulere kulturlivet i regionen og bedre kunstnerens leve og bovilkår, begrenset til de hverdagslige utfordringene utenfor de kommunale/statlige institusjonene. Hva må til for at kulturbyåret ikke blir et avsluttende fyrverkeri, men et startskudd for noe varig?

Vi tror at kultur er en sikker resept også for årene etter 2008. Det skaper engasjement, kunnskap og identitet, som igjen gir ideer, selvtillit og arbeidsplasser. Samtidig er kunsten flyktig av natur og må stimuleres, utfordres og ikke minst brukes. Hvilke virkemidler kan en stor småby ta i bruk for å beholde og dyrke et aktivt, uavhengig og ungt miljø innenfor alle kunstuttrykk? Hvordan kan en høykost by opprettholde en progressiv skaperkraft blant en lavlønnsgruppe?

Det overordnede målet for Stavanger2018 er at det lokale kulturmiljøet ikke blir glemt etter 2008. Med den kommende kulturhovedstadsatsning er byen på vei mot nye høyder, men forsatt er kunstneren langt fra den høyeste toppen.

Innholdet på disse sidene skal være under konstant endring. Hele nettstedet vil fungere som en åpen notatbok for det lokale kunstmiljøet i Stavanger og omegn.

Og for å roe gemyttene, på nettsiden inkluderer betegnelsen Stavanger hele Nord-Jæren!


Hvorfor 2018?

Alle andre tenker på 2008, vi tenker på 2018.

Kulturhovedstadsatsningen gir en unik mulighet til å sette fokus på årene etter 2008. Hvorfor ikke legge på ti år? Da skriver vi 2018. Hvordan ser byen ut da? Har vi et aktivt kunstmiljø utenfor byens institusjoner eller har kulturby blitt synonymt med festivaler og konserverende utstillinger?

Kunst gjør noe med byen vi lever i og med oss som bor i den. Stavanger har valgt å satse på kultur for å gjøre regionen attraktiv ovenfor folk og næringsliv fra inn- og utland. Dette arbeidet har lykkes. I dag er Rogaland etablert som kulturfylke, regionen har fått status som kulturbyhovedstad og Stavanger har flere pulserende alternativ til de etablerte arenaer. Og befolkningen fremstår som kunst og kultur interesserte.

Forhåpentligvis vil Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune sammen med regionens næringsliv fortsette med å bruke kunst og kultur for å gjøre Nord-Jæren attraktiv. Gjerne helt til 2018 og litt til.


Bakgrunn og organisering

Stavanger2018 ble lansert torsdag 15. september 2005 av kunstner Trond Hugo Haugen i forbindelse med fristen til å foreslå prosjektforslag til Stavanger2008. Her er det viktig å påpeke at Stavanger2018 aldri har vært eller tenkt å være et prosjekt inn under Stavanger2008-administrasjonen. Det ble aldri sendt noen prosjektsøknad heller, kun et informasjonsskriv om initiativet.

Utgangspunktet for Stavanger2018 den første tiden var å presentere ulike ideèr og tiltak for å bedre billedkunstnernes produksjonsvilkår på Nord-Jæren. Etter hvert har initiativet vokst ut av billedkunstsegmentet og setter nå søkelyset på dem som tørr å utfordre, tenke langsiktig og visjonært.