Satser på åra etterpå
Dagbladet - mandag 8. Oktober 2007 - Leiv Gunnar Lie